Language Learning Flashcards

Hei. / Hi.
God natt! / Good night!
Det er riktig. / That is correct.
å kjøpe / to buy
Hei / Hi.
Hei / Good night!
Hei / That is correct.
Hei / to buy